ใกล้จะออกว่างขายแล้ว รถยนต์บินได้ ใกล้จะออกว่างขายแล้ว […]...